Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Španělsko

28. 8. 2019 -

V rámci své mobility v programu Erasmus+ jsem navázala nové kontakty s kolegy z Universidad de Almería (Departament of Agronomy) pro případnou spolupráci na mezinárodních projektech a odborných publikacích. Také jsem si prohloubila jazykové dovednosti, které následně využívám v přímé výuce zahraničních studentů (Hydrology and hydraulics, Contamination and protection of water sources) a při publikování  a studiu vědeckých článků. Získala jsem nové znalosti z experimentů realizovaných na navštívených pracovištích. Měla jsem také možnost sdílení a porovnání výukových metod.

Výsledky cesty jsem prezentovala kolegům na Ústavu aplikované a krajinné ekologie - informace o zahraniční univerzitě, výukové postupy, motivace k podání žádosti o mobilitu. Využití výsledků ve výuce - Ochrana vodních zdrojů, Malé vodní toky, Hydraulika a hydrologie, Revitalizace a úprava malých toků, Hydrology and hydraulics, Water contamination and protection of water sources. V návaznosti na moji cestu také proběhla návštěva kolegy z Universidad de Almería na Mendelu v rámci Erasmus+ na jaře 2019.

Vřele doporučuji jak akademikům, doktorandům, tak i studentům vyjet do zahraničí. Studenty se snažím motivovat i v rámci výuky, vyučuji také zahraniční studenty, kteří jsou na MENDELU v rámci programu Erasmus+. Na konci každé přednášky na zahraničních univerzitách současně vždy prezentuji naši univerzitu a snažím se nalákat zahraniční studenty k nám.