Poradenské a profesní centrum

Studentský život není jen procházka botanickou zahradou. Můžeš se dostat do potíží a stresů s organizací času, partnerem nebo partnerkou, s financemi, směřováním života apod.

Je to úplně normální a není třeba mít pocit, že musíš všechno zvládnout sám/sama. Na MENDELU je možné využít profesionální podpory Poradenského a profesního centra, není žádná hanba tam zajít na pokec. Chodit můžeš na individuální poradenství nebo skupinové kurzy.

Individuální poradenství je zaměřené na:

 • obtíže spojené se studiem (poruchy soustředění, zvládání stresu, odkládání studijních povinností…)
 • profesní záležitosti spojené se vstupem do praxe a uplatnění v ní
 • problémy spojené s duševním zdravím (úzkostné stavy, depresivní poruchy, zneužívání návykových látek…)
 • partnerské a rodinné problémy
 • analýzu osobnostních předpokladů, kariérní koučink, konzultace životopisu či motivačního dopisu
 • sociálně právní a pracovně právní poradenství

 

Zvláštní kapitolou je podpora studentů se specifickými potřebami na MENDELU. Je připravena přímá podpora (samozřejmě s plnou důvěrností) pro studenty s pohybovým, zrakovým či sluchovým postižením, poruchami učení, poruchou autistického spektra, psychickou poruchou nebo chronickým somatickým onemocněním.

Skupinové poradenství (kurzy, semináře, workshopy):

 • Rozvojové kurzy: Týmová práce, Komunikační dovednosti, Prevence stresu, Asertivita jako životní styl, Řešení konfliktů, Time management aj.
 • Semináře pro předcházení studijní neúspěšnosti: Efektivní učení, Jak správně citovat, Formální úprava textů, Prezentační dovednosti aj.
 • Workshopy z oblasti kariérového poradenství, např.: Přijímací pohovor nanečisto, Assessment centrum nanečisto, Využití sociální sítě LinkedIn při hledání zaměstnání, Životopis a motivační dopis aj.
 • Kurzy zaměřené na sebepoznání, např.: Sebepoznání, Relaxační dovednosti, Tělo a pohyb jako nástroj sebepoznání aj.
 • Besedy z oblasti zdravého životního stylu: O alkoholu a jeho souvislostech, Laická krizová intervence, Co všechno zasahují poruchy příjmu potravy aj.

Veškeré služby jsou poskytovány pro studenty MENDELU, absolventy (do jednoho roku po ukončení studia) a uchazeče o studium zdarma. Nabídka aktivit je průběžně aktualizována.

 

Kontakty

Skupinové poradenství

Mgr. Alena Krejčí, Dis., vedoucí Poradenského centra
alena.krejci@mendelu.cz, tel.: 545 135 227

Individuální psychologické poradenství

Mgr. Barbora Šímová
barbora.simova@mendelu.cz, tel.: 545 135 229

Individuální kariérové poradenství

PhDr. Zdeňka Vykoukalová, Ph.D. 
zdenka.vykoukalova@mendelu.cz, tel.: 545 135 256

Podpora studentů se specifickými potřebami

Mgr. Blanka Piorecká, diagnostika, individuální poradenství, adaptace studia
blanka.piorecka@mendelu.cz, tel: 545 132 079

 

Mendelova univerzita v Brně,
Institut celoživotního vzdělávání
Zemědělská 5 budova E, 613 00 Brno

Stránky Poradenského a profesního centra

Facebook Poradenského a profesního centra MENDELU