StudiumUIS a další informační systémy

Všechny informační systémy, které studenti i zaměstnanci používají, jsou dostupné z rozcestníku informačních systémů. Slouží pro rychlý přístup do mailu, knihovny, informací o kurzech, helpdesku, a zejména do hlavního informačního systému UIS kde jsou záznamy o studiu, ale také jako seznam oficiální systémů provozovaných na MENDELU.

Informační systémy MENDELU jsou vždy s doménou mendelu.cz, pokud by adresa vypadala jinak, prosím, kontaktujte svého systémového integrátora fakulty.

Univerzitní informační systém (UIS)

UIS je z pohledu studenta nejdůležitějším informačním systémem univerzitě.

Přístup do UIS

Přístup do UIS je umožněn z každého počítače připojeného na internet na adrese is.mendelu.cz. K přístupu lze použít uživatelské jméno (login) nebo identifikační číslo (ID) a přidělené heslo.

UIS obsahuje část veřejnou a neveřejnou. Veřejná část je dostupná jakémukoli uživateli pro získání základních informací o MENDELU, a to od studijních programů, oborů, až po základní informace o zaměstnancích a seznamy pracovišť. Neveřejná část je přístupná pouze po přihlášení a nabízí aplikace odpovídající roli uživatele. Tato část se nazývá Osobní administrativa.

 

Nejdůležitější částí je Portál studenta, který obsahuje následující aplikace:

  • Registrace předmětů - tady je možné v daném období registrovat a zapisovat předměty, provádět změny v zápisech a zapisovat se do studia (viz kapitola výše Moje studium, registrace a zápisy)
  • Přihlašování na zkoušky – před začátkem zkouškového období se tvoje pozornost obrátí zejména sem, najdeš tady vyučujícími vypsané termíny na jednotlivé zkoušky a zápočty
  • Odevzdávárny - tato appka umožňuje odevzdávání domácích úkolů, případových studií, projektů nebo jiných prací vyučujícím
  • Osobní rozvrh - bude se hodit ještě před zápisem registrovaných předmětů, zjistíš tady, kdy je jaký předmět vypsán, a pak si je při zápisu pohlídáš tak, aby se ti přednášky a cvičení nekřížily, a ještě aby ti zbyl třeba volný pátek
  • List záznamníku učitele - pro jednodušší orientaci v průběžné docházce, známkách a dokumentech zasílaných vyučujícími
  • Žádost o ubytovací stipendium - pokud nemáš trvalé bydliště v Brně nebo v Lednici, skrze tuto appku si požádej o ubytovací stipendium
  • E-index - jak jsme zmiňovali výše, v e-indexu sbíráš hodnocení svých znalostí z jednotlivých předmětů a sleduješ své studijní statistiky během studia
  • Kontrola plánu - tady najdeš celý svůj studijní plán a appka ti identifikuje jeho plnění 
  • Evaluace předmětů – po skončení výukové části semestru nezapomeň vyplnit evaluace, aby měli vyučující feedback a mohli tak předměty dál vylepšovat
  • a další...

Kde hledat pomoc?

V případě, že si nebudeš s UIS vědět rady, existuje řada návodů a podpůrných aplikací.

Návod k prvnímu přihlášení do UIS – důležité informace o prvním přihlášení is.mendelu.cz/navod.

 Univerzitní informační systém se vyvíjí dlouhodobě a průběžně. Provoz UIS na fakultách zajišťují systémoví integrátoři (SIF). Pomůžou Vám vyřešit problémy s přístupem do UIS nebo náměty na zlepšení. Aktuální kontakt na Vašeho systémového integrátora najdete v UIS – https://is.mendelu.cz/ 

Bezdrátová síť

Na webu eduroam.mendelu.cz je návod na instalaci Wi-Fi, kde se dozvíš o bezdrátových sítích, které pokrývají areál MENDELU, tj. Faro-free a Eduroam. Najdeš zde i návody k připojení pro nejpoužívanější operační systémy.

Podpora k informačním systémům

Návody, postupy a odpovědi na časté dotazy k informačním systémům najdeš na stránce podpory Odbor informačních technologií tech.mendelu.cz. Případné problémy a dotazy můžeš řešit přes Helpdesk.

Sledovat nás můžeš také na Facebooku.