Co je co a kdo je kdo

Univerzita má pět fakult a jeden vysokoškolský ústav. Hlavou univerzity je rektor. Součástí vedoucího týmu univerzity jsou prorektoři. Každý prorektor má na starosti určitou činnost, důležitou pro chod univerzity. Akademický senát univerzity je složen ze zástupců z řad akademiků a studentů. To znamená, že i studenti mohou mít velký vliv na to, kdo univerzitu řídí.

Obdobně je to na fakultách. Fakulty jsou řízeny děkany, kteří jsou voleni akademickými senáty jednotlivých fakult. Vysokoškolský ústav řídí ředitel, kterého jmenuje rektor. Podobně jako je celouniverzitní senát, jsou i fakultní akademické senáty. Pokud máš jakýkoli problém, nebo se ti něco nelíbí, využij svého zástupce v senátu, aby ti s problémem poradil. Neboj se zapojit do dění na univerzitě, resp. fakultě či vysokoškolském ústavu.

 

 

Akademický senát a další univerzitní orgány najdeš zde.

Celou organizační strukturu univerzity najdeš tady.

Co dále můžeš využít

Odbor informačních technologií

Vše co potřebuješ vědět o IT a sítích na MENDELU.

Ústav vědecko-pedagogických informací

Zdroj studijních materiálů, kopírovací centrum a dost důležitá věc ke studiu.

Poradenské centrum ICV

Nabízí poradenství, když máš problémy nebo třeba hledáš práci. 

Centrum sportovních aktivit

Na výběr je široké spektrum sportů a i několik sportovních výjezdů.

Správa kolejí a menz

Nabízí stravu a ubytování.

Botanická zahrada a arboretum

Jako student máš přístup do zahrady hned u školy, dobré k učení i relaxaci. Pozor, platí zde zákaz kouření a celá zahrada je hlídaná kamerovým systémem a jinými zabezpečeními.

Školní zemědělský podnik Žabčice

Zázemí pro studenty zemědělských oborů. Zabývá se chovem skotu, ovcí i pěstováním zemědělských plodin.

Školní lesní podnik Masarykův les

Poskytuje praktické zázemí především studentům programů Lesnické a dřevařské fakulty, ale i dalším fakultám.

21 přírodních rezervací a památek, bezzásahových chráněných území o rozloze 863 ha! Třetina podniku se nachází v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, významná část je zahrnuta do programu NATURA 2000, od roku 2011 je vyhlášen Lesnický park Masarykův les Křtiny.

ŠLP je držitelem ekologických certifikátů FSC a PEFC.