Koleje TAKUbytování na kolejích

Ubytování na MENDELU zajišťuje Správa kolejí a menz MENDELU, která se řídí podle Rozhodnutí rektora – Pravidla ubytování ve vysokoškolských kolejích MENDELU pro daný akademický rok. Další informace najdeš na webové stránce http://skm.mendelu.cz.

Hurá mám nárok na koleje – přidělování lůžek 1. ročníkům

Spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu na MENDELU obdrží studenti informace o možnosti a způsobu podání žádosti o ubytování v elektronické podobě v rámci Správy kolejí a menz MENDELU. Správa kolejí a menz (SKM MENDELU) zajistí ubytování do vyčleněné kapacity pro 1. ročníky žadatelům z nastupujících ročníků, kteří požádají o přidělení kolejí a uzavřou smlouvu na ubytování do určitého data. Po tomto datu bude ubytování poskytováno pouze z kapacity volných míst, tj. bez záruky. Podmínkou uzavření smlouvy je složení kauce ve výši 3000 Kč

Odstoupení od smlouvy, vrácení kauce

Odstoupit od smlouvy je možné do konce srpna bez udání důvodu, přičemž bude vráceno 100 % složené kauce. V každém roce do 15. 9. při písemném odstoupení od smlouvy bude vráceno 50 % kauce, v případě, že se student nenastěhoval na kolej. Při písemném odstoupení od smlouvy ze studijních důvodů (ukončení, přerušení studia, studijní pobyt v zahraničí) do začátku ubytování, tj. do nastěhování na koleje, bude vráceno 100 % kauce.

Nastěhování se na koleje

Studenti, kteří uzavřou smlouvu o ubytování, se mohou ubytovat od data uvedeného na smlouvě a to v pracovní dny v běžnou pracovní dobu. Studenti se musí ubytovat nejpozději do pátku v týdnu zahájení výuky. Nenastoupením/neubytováním se ruší ubytovací smlouva, kauce propadá a student ztrácí nárok na rezervované lůžko. V předstihu se lze písemně dohodnout o pozdějším nástupu na koleje, platba kolejného však bude účtována od data určeného k nastěhování.

Náležitosti nutné k ubytování

  • platný průkaz totožnosti (OP, cestovní pas), cizinci i platné povolení k pobytu
  • platná ISIC karta (pokud ji student vlastní)
  • v den nástupu musí mít student zřízeno povolení inkasa ve prospěch účtu SKM vedeného v KB Brno-město, č. ú. 27-7498230277/0100, variabilní symbol = rodné číslo ubytovaného studenta. Inkasní limit = 6000 Kč. Číslo svého účtu, ze kterého mají koleje platby strhávat, si student sám zadá v internetovém rozhraní ubytovacího systému.

 

Při bydlení na kolejích je důležité mít prostudovány následující dokumenty:

  • kolejní řád MENDELU
  • další rozhodnutí rektora týkající se ubytování
  • smlouvu o ubytování

 

MENDELU disponuje přibližně 3200 lůžky ubytovací kapacity na kolejích. Část ubytovacích kapacit je v Lednici, kde jsou ubytováni studenti druhých a vyšších ročníků Zahradnické fakulty. Zde mají k dispozici 354 lůžek na dvou kolejích. V Brně má MENDELU k dispozici tři ubytovací provozy, a to koleje J. A. Komenského na ulici Kohoutova v Černých Polích, Tauferovy koleje na ulici J. Babáka v Králově Poli a kolej Akademie na třídě Generála Píky.

 

Koleje J. A. Komenského

Koleje J. A. Komenského

Adresa: Kohoutova 3–11, 613 00 Brno-Černá Pole

web: http://skm.mendelu.cz/ubytovani/ubytovaci-zarizeni/27982-koleje-jak

Vedoucí: Lenka Plesková, tel.: 545 128 312, lenka.pleskova@mendelu.cz

Ubytovatelka: Šárka Tomanová, tel.: 545 128 318, sarka.tomanova@mendelu.cz

Komplex tvoří čtyři ubytovací budovy a menza. K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem a pevným internetovým připojením. V areálu je k dispozici víceúčelové hřiště s umělým povrchem, štěrkové hřiště, které je využíváno studenty na fotbal. V areálu kolejí je k dispozici posilovna a kolárna. Ve vestibulu kolejí je instalována samoobslužná kopírka s tiskárnou.. V hale budovy D u ubytovací kanceláře je Bufet.

Na bloku C je centrální údržba, údržbáři vám musejí potvrdit elektrický spotřebič a opravují na pokojích závady, které zapíšete do sešitu na vrátnici.

Blok B, C

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s internetem. Kuchyňka včetně ledniček a sociálního zařízení je k dispozici na chodbě, společně pro celé patro. Většinou v prvních patrech jsou k dispozici televizní místnosti; klíč se půjčuje na vrátnici na ISIC kartu. Jsou zde k dispozici i pračky a sušičky, které je možné využívat za poplatek. . Na bloku C je k dispozici bar – klub Green.

Blok A

Tento blok prošel v průběhu léta 2016 totální rekonstrukcí. K dispozici jsou zde dvoulůžkové pokoje v buňkovém systému, každá buňka má vlastní sociální zařízení a kuchyň se sklokeramickou varnou deskou a ledničkou. Na patrech jsou k dispozici pračky a sušičky, které je možné za poplatek využívat.

Blok D

Zde jsou k dispozici dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s vlastní předsíňkou a kuchyňkou (včetně ledničky) a sociálním zařízením.

Tauferovy koleje

Tauferovy koleje

Adresa: Jana Babáka 3/5, 616 00 Brno

web: http://skm.mendelu.cz/ubytovani/ubytovaci-zarizeni/27988-tauferovy-koleje

Vedoucí: Ing.Vladimír Hradský, tel.: 541 422 054, vladimir.hradsky@mendelu.cz

Ubytovatelka: Jitka Chebenová, tel.: 541 422 055, jitka.chebenova@mendelu.cz

Recepce: tel.: 541 422 051, fax: 541 422 053, stoklasa@mendelu.cz

Koleje se nacházejí ve větší vzdálenosti od univerzity, dostupnost městskou hromadnou dopravou je však dobrá a zabere studentům přibližně 20 minut. Výhodou je komornější areál y z poloviny minulého století na ulici Jana Babáka. Jsou zde k dispozici jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje v buňkovém systému. Každá buňka má k dispozici vlastní sociální zařízení a malou kuchyňku. Všechny pokoje jsou vybaveny internetovými přípojkami, ve vestibulu jsou k dispozici dva počítačové kiosky a samoobslužná kopírka s tiskárnou. V areálu se nachází tělovýchovné zařízení univerzity, které nabízí studentům posilovnu, tělocvičnu a spinningovou místnost. V budově je také k dispozici Helios klub.

Kolej Akademie

Kolej Akademie

Adresa: tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno

web: http://skm.mendelu.cz/ubytovani/ubytovaci-zarizeni/27987-kolej-akademie

Vedoucí: Jana Doležalová, tel.: 545 136 122, dolezalo@mendelu.cz

Recepce: tel.: 545 136 117, fax: 545 136 122

Koleje se nacházejí přímo v areálu univerzity v budově Z, kde sídlí Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU. Nacházejí se zde jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, kuchyňky jsou společné na patře. Všechny pokoje jsou vybaveny internetovými přípojkami, ve vestibulu jsou k dispozici dva počítačové kiosky a samoobslužná kopírka s tiskárnou. Pro studenty je v areálu k dispozici nové multifunkční hřiště a v suterénu ping-pong. V budově je v provzu sauna a nachází se zde S-klub.

Lednice

V Lednici jsou ubytováni studenti vyšších ročníků Zahradnické fakulty MENDELU přímo v areálu fakulty, a to na koleji P. Bezruče.

Koleje P. Bezruče

Koleje P. Bezruče

Adresa: Valtická 538, 691 44 Lednice

web: http://skm.mendelu.cz/ubytovani/ubytovaci-zarizeni/27991-koleje-v-lednici-na-morave

Vedoucí: Zdena Jankovičová, tel.: 519 340 161, gjankovi@mendelu.cz

Recepce: 519 340 161,fax: 519 340 983

Zde mohou studenti Zahradnické fakulty MENDELU využít 304 lůžek umístěných na jednolůžkových až třílůžkových pokojích v buňkovém systému. Každá buňka má sociální zařízení, kuchyň, koupelnu a šatnu. Všechny pokoje mají pevné připojení k internetové síti. V areálu kolejí je k využití posilovna. V přímé blízkosti se nachází menza zajišťující stravování studentů.