prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D., Filipíny

28. 8. 2019 -

V měsíci dubnu 2019 jsem se zúčastnil jako pedagogický dozor (spolu s doc. Rudou) pracovní cesty na Filipíny společně se 6 studenty FRRMS.

Studenti měli za úkol získat podklady pro zpracování svých individuálních projektů na rozličná témata zejména z oblasti environmentální, sociální či ekonomické. Uskutečnila se proto řada setkání na nejrůznějších úrovních, cestovali jsme po ostrově Guimaras (proslaveného zejména pěstováním manga) a uvědomovali si spousty odlišností, které nebyly dány pouze tamními klimatickými podmínkami. Navázali jsme nové kontakty např. na West Visayas State University v Iloilo (WVSU) - viz foto nebo Guimaras State College v Buenavista, získali řadu poznatků a materiálů do výuky a uvědomili si, že např. taková samozřejmost pro nás, jakou je tekoucí pitná voda z kohoutku, je na tomto ostrově naprosto nereálná. Můžete o věcech stokrát slyšet, ale není nad vlastní zkušenost, a proto jednoznačně doporučuji studentům i pedagogům využít všech možností pro cestování do zahraničí a internacionalizaci.