Ing. Martina Urbanová, Slovensko

27. 8. 2019 -

Mobilita v rámci programu Erasmus + pro mne byla užitečná a velmi mne obohatila. Získala jsem pro sebe a celý ústav Aplikované a krajinné ekologie nové, zajímavé kontakty a tipy ke spolupráci a načerpala nové praktické i teoretické zkušenosti pro výuku předmětu Krajinné ekologie a pro svou práci vědecko-výzkumného pracovníka.

V letošním letním semestru jsem pro své kolegy z ústavu Krajinné a aplikované ekologie uspořádala přednášku s informacemi o svém pobytu na univerzitě Komenského a možnostech spolupráce. Poznatky užitečné pro výuku využiji v zimním semestru, kdy učím předmět Krajinná ekologie a Krajinné monumenty.

Má cílová skupina byli především studenti, své nabité zkušenosti zcela využiji ve výuce předmětů Krajinná ekologie a Krajinné monumenty. Další, neméně důležitou cílovou skupinou jsou vědečtí pracovníci z ústavu Aplikované a krajinné ekologie, kteří mohou využít mých nabytých kontaktů a zkušeností k případné spolupráci.