Spolek Akademická unie FRRMS (AU FRRMS)

FRRMSAU FRRMS je studentskou neziskovou organizací působící na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií (dále jen FRRMS) již od roku 2010. Jedná se o volné sdružení studentů a akademických pracovníků FRRMS, které zásadním způsobem obohacuje vzdělávací proces na Mendelově univerzitě v Brně.

Mezi jednotlivé aktivity, kterými se AU FRRMS zabývá, lze zařadit organizaci kulturních, společenských a sportovních akcí, vzdělávacích přednášek a hájení zájmů a práv studentů FRRMS. V rámci svého působení se tedy AU FRRMS snaží ze všech sil udělat z FRRMS ještě příjemnější a kvalitnější místo ke studiu.

Členové AU tak mají možnost načerpat cenné zkušenosti již během studia a spolupodílet se na tvorbě přátelského a vyváženého studijně zábavního prostředí na fakultě. Stát se členem můžeš i ty!

Více informací o našich aktivitách najdeš na http://au.frrms.mendelu.cz nebo na www.facebook.com/AU.FRRMS.

au.frrms.mendelu.cz

facebook

Spolek Studentské unie PEF MENDELU

Spolek Studentské unie PEF MENDELU sdružuje studenty, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění na fakultě, organizovat různé aktivity pro ostatní studenty a vidět školu jinak, než skrz skripta a učebnice. Největší událostí, kterou spolek organizuje plně ve své režii, je reprezentační ples fakulty, což je jeden z největších studentských plesů v Brně. Další velkou událostí jsou Prvákoviny, kdy spolek vytváří celodenní program pro nově nastupující studenty. Během dne prožijí spoustu her, ochutnají univerzitní produkty, ale hlavně získají spoustu nových přátel, což je pro studium na PEF skoro to nejdůležitější. Mezi každoroční aktivity spolku patří královské hry, půlení a tématické párty. Se členy spolku se také můžete potkat na akcí pořádaných fakultou, kde provázíme zájemce o studium a celkově pomáháme s organizací těchto akcí. Pokud byste se chtěli do těchto aktivit zapojit, napište nám přímo na našich facebookových stránkách.

facebook

KLAS AF

Logo spolku AFKLAS AF je Spolek absolventů, studentů a přátel Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Jeho cílem je především budovat dobré jméno fakulty ve spolupráci s jejími studenty a absolventy, navazovat spolupráci s firmami za účelem poskytování služeb a výhod studentům fakulty a v neposlední řadě pořádat vzdělávací, kulturní a jiné akce pro studenty, absolventy a příznivce fakulty.

Za tímto účelem bude spolek vyvíjet zejména tyto činnosti:

  • pořádat konference, školení a workshopy,
  • pořádat kulturní, vzpomínkové a propagační akce,
  • poskytovat upomínkové, pamětní a propagační předměty.

Neméně významnou aktivitou spolku bude poskytování poradenství studentům fakulty ve studijních záležitostech a pomoc při jejich studijních problémech.

klas.af.mendelu.cz

 

Spolek posluchačů LDF

logo spolku LDFSpolek posluchačů LDF vznikl v roce 1989. tehdy byla zrušena studentská organizace SSM a Spolek převzal její aktivity. Původní myšlenka však pochází již z dob 1. Republiky, kdy byla podobná organizace založena krátce po vzniku lesnické fakulty na Vysoké škole zemědělské v roce 1919. Působila jako organizace zastupující zájmy a názory studentů. Do jeho působnosti spadalo dění nejen ve škole, ale i mimo ni (vydávání skript, řízení kolejí, studentské majálesy, plesy a různé soutěže).

 Dnes Spolek posluchačů lesnické a dřevařské fakulty funguje jako spolek studentů jehož cílem je i nadále prosazování studentských zájmů, aktivit a předávání rad a pomoci při studiu. Pořádá akce jako je Reprezentační ples LDF, stavění májky, prvákoviny a další.

SPLDF je veden výborem, který je volen na členské schůzi z řad studentů. Výbor koordinuje činnost jednotlivých sekcí, které mají ale dostatečnou možnost ke svým vlastním aktivitám, jako například Mezinárodní lesnická všestrannost v rámci Mezinárodní sekce, družba v rámci Myslivecké kroužku a možnosti lovu v jiných státech, sokolnické lovy a mnoho dalších aktivit, ve kterých si mnoha z vás najde zálibu!

V momentální době ve Spolku působí tyto sekce: 

banner spolku LDF

  • Myslivecký kroužek
  • Mezinárodní sekce
  • Časopis LEF
  • Sokolnická sekce
  • Klub Green

 

Členem SPLDF může být každý, kdo projeví zájem a touhu získat nové poznatky nebo zkušenosti v různých odvětvích našeho Spolku, a také ten, kdo je ochotný předávat rady a pomoc novým studentům na LDF.

Více informací naleznete na stránkách sp.ldf.mendelu.cz

sp.ldf.mendelu.cz

Facebook

Erasmus Student Network MENDELU

Erasmus Student Network MENDELU, neboli ESN MENDELU, je nezisková organizace, která má na starosti studenty přijíždějící ze zahraničí. Od roku 2007 se snaží pomáhat zahraničním studentům, aby se pro ně jejich Exchange program stal co nejlepším a nejzajímavějším zážitkem.
 
Jednou ze základních aktivit organizace je Buddy program. Jeho cílem je nabídnout přijíždějícím studentům pomoc v situacích, kdy to nejvíce potřebují – když překonávají první překážky v cizí zemi. Český student jako Buddy-dobrovolník pomáhá zahraničním studentům s ubytováním, důležitými dokumenty a doklady, a snaží se jim všelijak pomoci cítit se v našem městě dobře.
 
Jak se ESN snaží udělat cizincům pobyt zajímavější? Pořádá řadu akcí, jako jsou výlety, exkurze, party a další. Neváhej a přidej se!

Facebook