Knihovna – tvůj druhý domov

KnihovnaSkripta

Skripta si můžete půjčit ve studovně v suterénu budovy A nebo koupit v prodejně skript v suterénu budovy Q. Prodejní dobu, seznam titulů, jejich ceny a to, zda nejsou vyprodaná, najdete na webech Vydavatelství. Pro urychlení prodeje (každý nerad stojí ve frontě) si prosím připravte seznam s názvy a jmény autorů požadovaných skript. Jednou za čas se dá také dobře pořídit na celouniverzitní burze učebnic pořádané SKAS MENDELU. Dále můžete pozorovat nástěnku v UIS, kde se objevují nejrůznější nabídky na prodej knih od starších studentů, anebo hned několik stránek na Facebooku vytvořených přímo za tímto účelem.

Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK)

Jsou místem, kde můžete studovat, pracovat na společných úkolech a projektech, kopírovat, tisknout, skenovat, připojit se k síti. Vstup do všech prostor je volný. K dispozici máte knihy ve volném výběru. Ale půjčit knihu domů a přihlásit se k počítači můžete až po registraci. Navštívíte kterékoliv výpůjční místo, vyplníte prohlášení uživatele a zaplatíte poplatek 120 Kč. Výpůjčními místy jsou:

Informace o všech skriptech, knihách a časopisech, které jsou na MENDELU, najdete v online katalogu na katalog.mendelu.cz.

Knihovna nabízí krátké zaškolení jak pracovat a hledat v online katalogu v termínech 20. 9., 27. 9., 4. 10., tj. vždy v úterý ve 14 hodin v knihovně – výpůjčním oddělení v přízemí budovy A. Ale také kdykoliv, když se Vás aspoň pět domluví a požádáte o zaškolení na knihovna@mendelu.cz.

Všechny důležité informace, přístup do elektronických informačních zdrojů, souborný katalog, otevírací dobu, kontakty, najdete na webových stránkách http://uvis.mendelu.cz/icuk, nebo si přijďte popovídat na http://www.facebook.com/icuk.mendelu.

knihovna.mendelu.cz

facebook