Všechny informační systémy, které studenti i zaměstnanci používají, jsou dostupné z rozcestníku informačních systémů. Slouží pro rychlý přístup do mailu, knihovny, informací o kurzech, helpdesku, a zejména do hlavního informačního systému „UIS“ kde jsou záznamy o studiu, ale také jako seznam oficiální systémů provozovaných na MENDELU.

 

Informační systémy MENDELU jsou vždy s doménou mendelu.cz, pokud by adresa vypadala jinak, prosím, kontaktujte svého systémového integrátora fakulty.

Univerzitní informační systém (UIS)

UIS

 

Univerzitní informační systém (UIS) vyvinutý na Mendelově univerzitě v Brně představuje rozsáhlý soubor aplikací a podpůrných nástrojů, použitelných nejen pro zajištění provozu a řízení všech hlavních činností evropské vysoké školy (pedagogika, vědecko-výzkumný proces), ale také výrazným způsobem zjednodušující všechny administrativní úkony, které se na vysoké škole realizují. UIS je jedním, z pohledu studenta však nejdůležitějším, systémem z řady existujících informačních systémů na univerzitě.

Přístup do UIS

 

Přístup do UIS je umožněn z každého počítače připojeného na internet na adrese is.mendelu.cz. K přístupu lze použít uživatelské jméno (login) nebo identifikační číslo (ID) a přidělené heslo.

UIS obsahuje část veřejnou a neveřejnou. Veřejná část je dostupná jakémukoli uživateli pro získání základních informací o MENDELU, a to od studijních programů, oborů, až po základní informace o zaměstnancích a seznamy pracovišť. Neveřejná část je přístupná pouze po přihlášení a nabízí aplikace odpovídající roli uživatele. Tato část se nazývá Osobní administrativa.

 

Nejdůležitější částí pro studenta je Portál studenta, který umožňuje následující aplikace:

 • Registrace předmětů
 • Zápisy předmětů
 • Přihlašování na zkoušky
 • Elektronické žádosti na studijní oddělení
 • Odevzdávárna
 • Osobní rozvrh
 • List záznamníku učitele
 • Žádost o ubytovací stipendium
 • E-index a další

Kde hledat pomoc?

V případě, že si nebudete s UIS vědět rady, existuje řada návodů a podpůrných aplikací.

 • Návod k prvnímu přihlášení do UIS – důležité informace o prvním přihlášení is.mendelu.cz/navod.
 • Často kladné dotazy – shrnuje odpovědi na nejčastější dotazy studentů k informačnímu systému FAQ
 • Oficiální dokumentace – studentovi stačí pro studium svazek všichni uživatelé a student 

 

Univerzitní informační systém se vyvíjí dlouhodobě a průběžně. Provoz UIS na fakultách zajišťují systémoví integrátoři (SIF). Pomůžou Vám vyřešit problémy s přístupem do UIS nebo náměty na zlepšení. Aktuální kontakt na Vašeho systémového integrátora najdete v UIS.

 

is.mendelu.cz

Bezdrátová síť

Na webu eduroam.mendelu.cz je návod na instalaci WIFI, kde se dozvíte o bezdrátových sítích, které pokrývají areál MENDELU, tj. Faro-free, Eduroam. Najdete zde i návody k připojení pro nejpoužívanější operační systémy.

eduroam.mendelu.cz

Podpora

Návody, postupy a odpovědi na časté dotazy k informačním systémům naleznete na stránce podpory Ústavu informačních technologií tech.mendelu.cz. Případné problémy a dotazy můžete řešit přes Helpdesk.

uit.mendelu.cz

Sledovat nás můžete také na facebooku:

facebook