Rektorát

Rektorát je výkonným aparátem univerzity. Na rektorátě se uskutečňuje organizační, koordinační, konzultačně poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studijní, vědecké, ekonomické, personální, právní, vnějších vztahů, včetně zahraničních styků, a vnitřní správy. Rektorát zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost orgánů MENDELU.

Fakulta

Fakulta je část univerzity, která je zaměřena na specifické odvětví. Každá fakulta svým studentům organizuje výuku a je hlavní „základnou“ a podporou pro studium na univerzitě.

Vysokoškolský ústav ICV

Ústav se zaměřuje na výuku akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín a věnuje se také vědecko-výzkumné činnosti spojené s výukou.

V rámci celoživotního vzdělávání organizuje řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů a seminářů pro zájemce z řad odborné i široké veřejnosti. Pro všechny studenty MENDELU zajišťuje ICV zdarma profesionální služby Poradenského a profesního centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství

 

 

Co dále můžu využít

Ústav informačních technologií

Vše co potřebujete vědět o IT a sítích na MENDELU.

Ústav vědecko-pedagogických informací

Zdroj studijních materiálů, kopírovací centrum a dost důležitá věc ke studiu.

Poradenské centrum ICV

Nabízí poradenství, když mám problémy nebo třeba hledám práci. 

Centrum sportovních aktivit

Nejen studiem živ je člověk. Na výběr je široké spektrum sportů a i několik sportovních výjezdů.

Správa kolejí a menz

Nabízí mi stravu a ubytování.

Botanická zahrada a arboretum 

Jako student mám přístup do zahrady hned u školy, dobré k učení a relaxaci. Pozor platí zákaz kouření a celá zahrada je hlídaná kamerovým systémem a jinými zabezpečeními...

více o BZA

Školní zemědělský podnik Žabčice 

Zázemí pro posluchače zemědělských oborů. Zabývá se chovem skotu a ovcí a pěstováním zemědělských plodin...

více o ŠZP

Školní lesní podnik Masarykův les

ŠLP je od roku 1923 účelovým zařízením Mendelovy univerzity v Brně. Poskytuje praktické zázemí především posluchačům studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty, ale i dalším fakultám...

více o ŠLP

 

Organizační struktura