Botanická zahrada a arboretum – BZA MENDELU


ArboretumBZA se rozkládá na území asi 11 ha v sousedství univerzitního kampusu v Brně-Černých Polích. Byla založena v roce 1938 prof. A. Bayerem jako sbírka dřevin (arboretum) pro potřeby lesních inženýrů, koncem šedesátých let byla rozšířena a postupně budována podle návrhu prof. Ing. Ivara Otruby, CSc. Je významná svou architekturou. Výrazná jsou zvláště alpina, na venkovních plochách je soustředěno přes 9000 taxonů rostlin, ve sklenících asi 4000 taxonů tropických orchidejí. Součástí sbírky je i laboratoř pro množení orchidejí.

Zahrada pravidelně pořádá  pro veřejnost 2 výstavy – v květnu výstava kosatců Iris a začátkem října výstavu Barvy podzimu. Jednou po 5-6 letech se v předjaří koná Velká výstava orchidejí, která trvá až 3 týdny.

V pracovní dny má Botanická  zahrada arboretum Mendelu v Brně pro veřejnost otevřeno od 7.00 do 15.00 hodin (po zazvonění u brány – tř. Gen. Píky 1), pro studenty (držitelé karty ISIC nebo Průkaz studenta MENDELU) od 6.00 do 20.00 hodin. O víkendech bývá otevřeno pouze při pořádaných akcích z jara Kvetoucí orchideje, Jaro v zahradě, a v zimním čase opět Kvetoucí orchideje.

Pobyt v areálu se řídí Návštěvním řádem BZA, z něhož je třeba zdůraznit přísný zákaz kouření, zákaz konzumace alkoholu a drog, poškozování rostlinných sbírek a inventáře, zákaz vstupu se zvířaty, zákaz jízdy na kole, skateboardu, bruslí.

arboretum.mendelu.cz