Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MENDELU (ŠLP)

 

Lesy MENDELUŠLP je od roku 1923 účelovým zařízením Mendelovy univerzity v Brně. Poskytuje praktické zázemí především posluchačům studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty, ale i dalším fakultám, vytváří podmínky k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů. Slouží také veřejnosti v rámci rekreačního vyžití, realizuje pro ni výukové projekty, příkladem je Lesní škola Jezírko nebo výchovná, kulturní a společenská činnost na Zámku Křtiny.

Lesní pozemky MENDELU o výměře cca 10 200 ha, které ŠLP obhospodařuje, navazují na severní okraj jihomoravské metropole Brna a sahají až k městu Blansku. Na tomto relativně malém území je ukázkově pestrá biodiverzita, z 64 % převládají listnaté porosty (buk, dub), na jehličnaté připadá 36 % (smrk, borovice, modřín), často ve směsi. Stejně bohaté jsou i další přírodní podmínky. Terén je velmi členitý s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště řeky Svitavy a Křtinského či Jedovnického potoka.

Dlouhodobě je zde řešena řada výzkumných úkolů, naplňována je pedagogická spolupráce v rámci České republiky i mezinárodně. Při této činnosti se využívají i mnohé demonstrační objekty a plochy, a to i včetně dříve pořízených dat. Ke studiu i relaxaci slouží arboreta ve Křtinách, Řícmanicích a Habrůvce.

Významná je estetická a rekreační funkce v rámci ekosystémových služeb univerzitních lesů. Podchycovány jsou prameny pro budování lesních studánek, udržovány okrasné palouky a přírodní výhledy, na vybraných místech umísťovány památníky. Celek tvoří bezesporu evropskou raritu, tzv. Lesnický Slavín.

Postupně na ŠLP vzniklo 21 přírodních rezervací a památek, bezzásahových chráněných území o rozloze 863 ha. Třetina podniku se nachází v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, významná část je zahrnuta do programu NATURA 2000, od roku 2011 je vyhlášen Lesnický park Masarykův les Křtiny.

ŠLP je držitelem ekologických certifikátů FSC a PEFC.

www.slpkrtiny.cz