Spolek Akademická unie FRRMS (AU FRRMS)

FRRMSAU FRRMS je studentskou neziskovou organizací působící na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií (dále jen FRRMS) již od roku 2010. Jedná se o volné sdružení studentů a akademických pracovníků FRRMS, které zásadním způsobem obohacuje vzdělávací proces na Mendelově univerzitě v Brně.

Mezi jednotlivé aktivity, kterými se AU FRRMS zabývá, lze zařadit organizaci kulturních, společenských a sportovních akcí, vzdělávacích přednášek a hájení zájmů a práv studentů FRRMS. V rámci svého působení se tedy AU FRRMS snaží ze všech sil udělat z FRRMS ještě příjemnější a kvalitnější místo ke studiu.

Členové AU tak mají možnost načerpat cenné zkušenosti již během studia a spolupodílet se na tvorbě přátelského a vyváženého studijně zábavního prostředí na fakultě. Stát se členem můžeš i ty!

Více informací o našich aktivitách najdeš na http://au.frrms.mendelu.cz nebo na www.facebook.com/AU.FRRMS.

au.frrms.mendelu.cz

facebook