Spolek Akademická unie FRRMS (AU FRRMS)

FRRMSAU FRRMS je studentskou neziskovou organizací působící na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií (dále jen FRRMS) již od roku 2010. Jedná se o volné sdružení studentů a akademických pracovníků FRRMS, které zásadním způsobem obohacuje vzdělávací proces na Mendelově univerzitě v Brně.

Mezi jednotlivé aktivity, kterými se AU FRRMS zabývá, lze zařadit organizaci kulturních, společenských a sportovních akcí, vzdělávacích přednášek a hájení zájmů a práv studentů FRRMS. V rámci svého působení se tedy AU FRRMS snaží ze všech sil udělat z FRRMS ještě příjemnější a kvalitnější místo ke studiu.

Členové AU tak mají možnost načerpat cenné zkušenosti již během studia a spolupodílet se na tvorbě přátelského a vyváženého studijně zábavního prostředí na fakultě. Stát se členem můžeš i ty!

Více informací o našich aktivitách najdeš na http://au.frrms.mendelu.cz nebo na www.facebook.com/AU.FRRMS.

au.frrms.mendelu.cz

facebook

Spolek Studentské unie PEF MENDELU

Spolek Studentské unie PEF MENDELU sdružuje studenty, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění na fakultě, organizovat různé aktivity pro ostatní studenty a vidět školu jinak, než skrz skripta a učebnice. Největší událostí, kterou spolek organizuje plně ve své režii, je reprezentační ples fakulty, což je jeden z největších studentských plesů v Brně. Další velkou událostí jsou Prvákoviny, kdy spolek vytváří celodenní program pro nově nastupující studenty. Během dne prožijí spoustu her, ochutnají univerzitní produkty, ale hlavně získají spoustu nových přátel, což je pro studium na PEF skoro to nejdůležitější. Mezi každoroční aktivity spolku patří královské hry, půlení a tématické párty. Se členy spolku se také můžete potkat na akcí pořádaných fakultou, kde provázíme zájemce o studium a celkově pomáháme s organizací těchto akcí. Pokud byste se chtěli do těchto aktivit, napiště na email clenstvi@supef.cz nebo si rovnou podejte přihlášku na našich stránkách.

www.supef.cz

facebook

KLAS AF

KLAS AF je Spolek absolventů, studentů a přátel Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Jeho cílem je především budovat dobré jméno fakulty ve spolupráci s jejími studenty a absolventy, navazovat spolupráci s firmami za účelem poskytování služeb a výhod studentům fakulty a v neposlední řadě pořádat vzdělávací, kulturní a jiné akce pro studenty, absolventy a příznivce fakulty.

Za tímto účelem bude spolek vyvíjet zejména tyto činnosti:

  • pořádat konference, školení a workshopy,
  • pořádat kulturní, vzpomínkové a propagační akce,
  • poskytovat upomínkové, pamětní a propagační předměty.

Neméně významnou aktivitou spolku bude poskytování poradenství studentům fakulty ve studijních záležitostech a pomoc při jejich studijních problémech.