Rozcestník složí pro rychlý přístup do mailu, knihovny, informací o kurzech, helpdesku, a zejména do hlavního informačního systému „UIS“ kde jsou záznamy o studiu, ale také jako seznam oficiální systémů provozovaných na MENDELU.

Univerzitní informační systém (UIS)

UISUniverzitní informační systém (UIS) vyvinutý na Mendelově univerzitě v Brně představuje rozsáhlý soubor aplikací a podpůrných nástrojů, použitelných nejen pro zajištění provozu a řízení všech hlavních činností evropské vysoké školy (pedagogika, vědecko-výzkumný proces), ale také výrazným způsobem zjednodušující všechny administrativní úkony, které se na vysoké škole realizují. UIS je jedním, z pohledu studenta však nejdůležitějším, systémem z řady existujících informačních systémů na univerzitě.

Přístup do UIS

Přístup do UIS je umožněn z každého počítače připojeného na internet na adrese http://is.mendelu.cz/ nebo z hlavní webové stránky univerzity http://www.mendelu.cz/ pod odkazem Informační systém umístěným v pravé horní části obrazovky. UIS obsahuje část veřejnou a neveřejnou. Veřejná část je dostupná jakémukoli uživateli pro získání základních informací o MENDELU, a to od studijních programů, oborů, až po základní informace o zaměstnancích a seznamy pracovišť. Neveřejná část je přístupná pouze po přihlášení a nabízí aplikace odpovídající roli uživatele. Tato část se nazývá Osobní administrativa.

Přístup studenta do neveřejné části UIS

Přijetím studenta na studijním oddělení je studentovi automaticky generován univerzitní login (uživatelské jméno), ID (identifikační číslo) a vstupní heslo. Všechny tyto údaje obdrží student od studijní referentky na informační kartičce s pokyny k užívání. Dále jsou studentovi nastaveny příslušné diskové kvóty na serverech, v poštovní schránce UIS a na dokumentovém serveru. V okamžiku ukončení či přerušení studia jsou uvedené nároky automaticky zrušeny, včetně upozornění studenta, že jeho účty na místních serverech vyprší ve stanoveném intervalu a je mu ponechán určitý čas pro zálohování vlastních dat. Jako prváci byste také kromě Průvodce prváka měli obdržet i návod, jak pracovat s UIS. Ten by vám měl poradit s veškerou metodikou uživatelského rozhraní a do začátku poskytnout dostatečné informace o jeho užívání. Pro jistotu vám v několika bodech Univerzitní informační systém přiblížíme.

  • Osobní administrativa

K přihlášení do osobní administrativy potřebujete login a vstupní heslo (viz odstavec výše). Osobní administrativa poskytuje aplikace, s jejichž pomocí uživatel spravuje svůj účet.

Asi nejdůležitější částí pro studenta je Portál studenta, který umožňuje následující aplikace.

  • Přihlašování na zkoušky

Tato aplikace umožňuje studentům přihlašovat se ke zkouškám a jiným akcím. Také je zde možnost nastavit zasílání e-mailů v přihlašování na zkoušky. Prakticky to funguje tak, že po vhodném nastavení vám budou zasílány informace o zkouškových termínech na vámi uvedenou adresu.

  • Kde hledat pomoc?

V případě, že si nebudete s UIS vědět rady, existuje řada návodů a podpůrných aplikací.

  1. Návod k prvnímu přihlášení do UIS – důležité informace o prvním přihlášení http://is.mendelu.cz/navod/.
  2. Často kladné dotazy – shrnuje odpovědi na nejčastější dotazy studentů k informačnímu systému http://is.mendelu.cz/dok/faq.pl.
  3. Oficiální dokumentace – studentovi stačí pro studium svazek všichni uživatelé s student https://is.mendelu.cz/auth/dok/?_m=21421

Univerzitní informační systém se vyvíjí dlouhodobě a průběžně. Provoz UIS na fakultách zajišťují systémoví integrátoři (SIF).

Pod odkazem http://is.mendelu.cz/dok/integratori.pl naleznete seznam integrátorů jednotlivých fakult. Problémy s IS (ztráta hesla) či náměty na zlepšení řešte v první řadě se systémovým integrátorem příslušné fakulty.  Na systémové integrátory se můžete obrátit na adrese https://helpdesk.mendelu.cz/.

is.mendelu.cz

Bezdrátová síť

Na webu eduroam.mendelu.cz je návod na instalaci WIFI, kde se dozvíte o bezdrátových sítích, které pokrývají areál MENDELU, tj. Faro-free, Eduroam. Najdete zde i návody k připojení pro nejpoužívanější operační systémy.

eduroam.mendelu.cz

Podpora

Návody, postupy a odpovědi na častné dotazy k informačním systémům nalzeneta na stránce podpory Ústavu informačních technologií tech.mendelu.cz.

Případné problémy a dotazy můžete řešit přes Helpdesk.

uit.mendelu.cz

facebook