Prvákovo desatero – co zařídit první dny ve škole nebo při zápisech

 

 1. Nechat se vyfotografovat
  • nutné pro výrobu ISIC karty
  • místo pro fotografování studentů se nachází v suterénu budovy A (mezi studovnou a Informačním centrem)
  • je nezbytné mít s sebou občanský průkaz nebo pas.
  • Většina z vás se již vyfotila při zápisech do studia.
 2. Získat ISIC kartu
  • termín a způsob předání se liší podle fakulty, informujte se na svém studijním oddělení.
 3. Předplatit si („nabít“) ISIC kartu
  • pro bezhotovostní nákup jídel v menze nebo v bufetu – provedete v menze nebo v bufetu
  • pro tisk a kopírování na samoobslužných strojích – provedete v Informačním centru, studovně nebo v knihovně v Lednici.
  • Doporučená částka je 200 Kč, pokud ji během studia nespotřebujete nebo se dostanete do finanční tísně, můžete požádat službu o vrácení zůstatku.
 4. Neustále nosit ISIC kartu s sebou
 5. Dobře se „skamarádit“ s  Univerzitním informačním systém alias UISem
  • UIS je na dostupný na adrese: is.mendelu.cz
  • bez něj se neobejdeš!!!
 6. Vyřídit si registraci v knihovně
  • pro půjčování knih a skript v knihovně a ve studovnách
  • registrace stojí 120 Kč, platí se v prvním roce všech forem studia, tj. bakalářského, magisterského, doktorského;
  • podmínkou je platná ISIC karta nebo platný průkaz studenta.
 7. Starat se o možnosti půjčení povinné a doporučené literatury ke studiu
  • seznam doporučené literatury je v UIS v sylabu předmětu
  • předměty, které máte zaregistrované, najdete v UIS v Portálu studenta – Registrace/Zápisy
  • informace o literatuře, počtu exemplářů, na jak dlouho a za jakých podmínek se půjčují, najdete v online katalogu na https://katalog.mendelu.cz
  • knihovna je v suterénu budovy A, v budově Z a v Lednici, prodejna skript v suterénu budovy Q.
 8. Zajistit si koleje
 9. Zorientovat se co nejdříve v budovách univerzity a jejích ústavech a centrech, bez kterých se neobejdete
 10. Zúčastnit se úvodních dnů do studia